Η ΔΙΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ (NTP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΗ (TR-577)

Η ΔΙΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ (NTP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΗ (TR-577)
On: Hit: 290

Η National Center for Toxicological Research σε συνεργασία με την FDA (U.S. Food and Drug Administration), κατόπιν αιτήσεως της National Cancer Institute, διεξήγαγε μια έρευνα σχετικά με την ύπαρξη επικίνδυνων συστατικών στην σύνθεση της αλόης βέρα, εξαιτίας της διαδεδομένης χρήσης της σε ποτά, χυμούς, αναψυκτικά, συμπυκνώματα, κάψουλες, σκόνες και γεύσεις.

Η ΔΙΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ( NTP ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΗ( TR -577)

Εθνικό Πρόγραμμα Ταξικολογίας

Η National Center for Toxicological Research σε συνεργασία με την FDA ( U.S. Food and Drug Administration), κατόπιν αιτήσεως της National Cancer Institute, διεξήγαγε μια έρευνα σχετικά με την ύπαρξη επικίνδυνων συστατικών στην σύνθεση της αλόης βέρα, εξαιτίας της διαδεδομένης χρήσης της σε ποτά, χυμούς, αναψυκτικά, συμπυκνώματα, κάψουλες, σκόνες και γεύσεις.

Φυτό Aloe Vera

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Ολόκληρα φύλλα αλόης πολτοποιήθηκαν, με τον εξωτερικό τους φλοιό και όλη την ποσότητα της αλοίνης που περιέχεται σε αυτά, χωρίς στη συνέχεια να φιλτραριστούν, για να αφαιρεθεί κάποιο συστατικό ( non-decolorized whole leaf extracts).

Ποσότητες από αυτό το εκχύλισμα, τοποθετήθηκε στο νερό πειραματόζωων , σε διάφορες ποσοστώσεις : ( 0,05% , 1% , 1,5% , 2% , 3%), και για διαφορετικές χρονικές περιόδους : 14 ημέρες , 13 εβδομάδες και 2 έτη.

aloe-vera.jpg Για τον σκοπό του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν αρουραίοι (F344/N) και ποντίκια (B6C3F1 ).

Δεν χρησιμοποιήθηκε φιλτραρισμένο εκχύλισμα (decolorized whole leaf extracts).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Στα ποντίκια που εκτέθηκαν σε εκχύλισμα μη φιλτραρισμένου - ολόκληρου φύλλου 1%, 2% ή 3% (wt / wt) σε πόσιμο νερό, δεν υπήρξαν ενδείξεις καρκινογόνου δράσης.

Στους αρουραίους που εκτέθηκαν σε εκχύλισμα μη φιλτραρισμένου - ολόκληρου φύλλου 1%, 2% ή 3% (wt / wt) σε πόσιμο νερό, υπήρξαν ενδείξεις καρκινογόνου δράσης, μετά από παρατεταμένη έκθεση (2 έτη).

Οι αρουραίοι αυτοί έπιναν νερό με περιεκτικότητα 60ppm σε αλοίνη, καθημερινά, για σχεδόν το σύνολο της ζωής τους.

aloe-vera-docs.jpg

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το πείραμα δεν μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα, το τι προκάλεσε την εμφάνιση όγκων στους αρουραίους. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Μια ανεξάρτητη έρευνα που έγινε επίσης στους αρουραίους (βλέπε http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/23500775), αλλά με μικρότερα ποσοστά αλοίνης, δεν προκάλεσε κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτό μάλλον ενισχύει την υπόθεση, πως πιθανόν, για την εμφάνιση όγκων να ευθύνεται η μεγάλη ποσότητα αλοίνης.

Διαβάστε όλη την έρευνα στην διεύθυνση :
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr577_508.pdf

REFERENCIES

NTP. (August 2013). TOXICOLOGY AND CARCINOGENESIS STUDIES OF A NONDECOLORIZED WHOLE LEAF EXTRACT OF ALOE BARBADENSIS MILLER (ALOE VERA) IN F344/N RATS AND B6C3F1 MICE. Available from: https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr577_508.pdf [Accessed 18th June 2018].

Comments

Leave your comment